Winkelgebied 2025: Leegstand vraagt meer daadkracht van gemeenten en provincies

Om leegstand van winkels tegen te gaan en winkelgebieden aantrekkelijk te maken, moeten gemeenten en provincies heldere keuzes maken: investeer in de flexibiliteit en dynamiek van kansrijke winkelgebieden en zorg voor herbestemming van kansarme gebieden. Het Nederlandse winkellandschap staat onder druk. De leegstand van winkels is hoog en groeit door bevolkingskrimp vooral hard in perifere gebieden. Tegengestelde belangen staan vooruitgang in de weg. Het is aan overheden om die belangen af te wegen en actie te ondernemen. Dit stelt het ING Economisch Bureau in een vandaag verschenen publicatie.

Actievere rol van gemeenten en provincies

Er ontstaan steeds grotere verschillen tussen succesvolle en kansarme winkelgebieden. Vooral perifere regio’s die gekenmerkt worden door vergrijzing en bevolkingskrimp staan voor grote uitdagingen. Er komen steeds meer winkels bij, maar de aantrekkingskracht voor consumenten neemt af. Toenemende leegstand en verpaupering zijn het gevolg. Door de vele tegengestelde belangen ligt de weg naar minder leegstand bezaaid met obstakels die een vooruitstrevende aanpak van gemeenten en provincies vereisen. 
Gemeenten en provincies doen er goed aan vijf zaken direct op te pakken:

  • Investeer samen met marktpartijen in kansrijke gebieden;
  • Stel panden beschikbaar voor innovatieve concepten;
  • Maak van het kernwinkelgebied een ‘regelluwe’ zone en versnel procedures;
  • Maak ondernemers gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van het winkelgebied;
  • Herbestem kansarme gebieden.

Actieplan Winkelgebied 2025 - Meer met minder

‘Het winkelgebied is van ons allemaal en daarom is iedereen zo betrokken, maar juist de decentrale overheid kan bij het vormgeven van het winkelgebied van 2025 het verschil maken,’ aldus Ceel Elemans, ING Sectormanager Public Sector. ‘De overheid kan stakeholders uit hun comfortzone halen en bij elkaar brengen om vooruitstrevend beleid te maken. Daarvoor is het wel nodig dat je als overheid ambitie toont, een visie hebt en duidelijk bent.’ 
Het ING Economisch Bureau heeft een actieplan voor gemeenten en provincies opgesteld bestaande uit 5 cruciale stappen op weg naar het winkelgebied van morgen.


© 2015 - 2022 RetailBirds BV · Privacy statement