Consument koopt vooral meer kleding en schoenen

Consumenten hebben in april drie procent meer besteed dan in diezelfde maand vorig jaar. Vooral aan duurzame producten werd meer uitgegeven, blijkt uit cijfers van het CBS.

Consumenten gaven bijna acht procent meer uit aan producten als kleding, schoenen en auto’s. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen lagen één procent hoger, die aan diensten zoals restaurant- en kappersbezoek drie procent. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptie uit.

De groei van de consumentenbestedingen was even sterk als in maart. De omstandigheden voor consumptie zijn volgens het CBS in juni iets minder gunstig dan in april. Vooral het oordeel van de ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid en de verwachting van consumenten over de ontwikkeling van de werkloosheid waren minder positief. 

Het consumentenvertrouwen is in juni even hoog als in mei, meldt het statistiekbureau verder. De waarde kwam opnieuw uit op 23, waarbij de koopbereidheid een fractie daalde en het oordeel over het economisch klimaat onveranderd bleef. Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Bron: Retailnews


© 2015 - 2022 RetailBirds BV · Privacy statement